TRAININGS.LT
Įmonių strateginio valdymo, asmeninio efektyvumo kėlimo,
streso valdymo organizacijose mokymai, vedami trenerio Valdo Underio, oficialaus Inscape Publishing produktų atstovo Lietuvoje.
Sveiki atvykę!

TRAININGS.LT

Įmonių strateginio valdymo, asmeninio efektyvumo kėlimo,
streso valdymo organizacijose mokymai, vedami trenerio Valdo Underio, oficialaus Inscape Publishing produktų atstovo Lietuvoje. Sveiki atvykę!
Kartu |
UAB "Naujų Galimybių Studija"
Šiuolaikinėms organizacijoms
reikalingi patikimi partneriai
Kas žino geriau už mus pačius, ko siekiame savo versle?
Kas žino geriau už mus pačius, ko tikimės iš konsultantų ir mokytojų?
Mūsų tikslas – ilgalaikė partnerystė, panaudojant mūsų patirtį ir žinias
Mūsų misija – šiuolaikiškos veiksmingo ugdymo kultūros kūrimas organizacijose
Mūsų vizija – profesionalus organizacijos vystymo ir ugdymo partneris, kuriuo klientai pasitiki labiausiai

Konsultacijos
Naujų produktų kūrimas ir pažangių metodikų pritaikymas kiekvienam klientui - mūsų kasdienybė. Šiandien klientai nuolat tobulėja, domisi tendencijomis, diegia naujoves, plečia verslo geografiją. Žengdami drauge su klientais į priekį, ne tik patys kuriame naujus konsultavimo įrankius, bet ir bendradarbiaujame su partneriais užsienyje. Mūsų konsultantai yra sertifikuoti darbui su DiSC metodikomis ir yra oficialūs Inscape Publishing produktų atstovai Lietuvoje
Apie DiSC
Valdas Underis
KONSULTANTAS
Open this page on desktop >1200px to see animation
Previous Example / Next Example
Stažavosi Didžiojoje Britanijoje ir Danijoje, sertifikuotas darbui su JAV kompanijos Inscape Publishing darbuotojų vertinimo ir mokymo metodikomis (nuo 2002 m.).

• 7 metus dirbdamas AB „Lietuvos draudimas" personalo ir marketingo skyriuose, vedė mokymus daugiau kaip 1500 pardavimo darbuotojų.

• 3 metus bendradarbiaudamas su Lietuvos viešojo administravimo institutu (LIVADIS), vedė derybų meno, veiklos valdymo, laiko valdymo, kūrybinio mąstymo mokymus, kuriuose dalyvavo beveik 400 aukščiausio lygio valdininkų.

• 6 metus dėstė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Vadybos magistrantūroje (Personalo valdymo, Strateginio valdymo, Procesų valdymo) programose. Šiame universitete dirbo ne tik dėstytoju, bet ir Administracijos direktoriumi, Rektoriaus padėjėju personalui, Biznio mokymo centro direktoriumi.

• 8 metus bendradarbiaudamas su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Biznio mokymo centru, pravedė daugiau nei 350 mokymų, kuriuose dalyvavo 4500 žmonių.

• Per pastaruosius 6 metus, vadovaudamas UAB „Naujų galimybių studija", pravedė beveik 500 mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 6000 žmonių.

• Iš viso Valdo Underio mokymuose dalyvavo daugiau nei 12000 vadovų ir darbuotojų iš daugiau kaip 100 Lietuvos, Rusijos, Kazachstano, Ukrainos, Latvijos įmonių.
MOKYMAI
Vienas iš derybų mokymų pradininkų Lietuvoje, atradęs ir pritaikęs šalies rinkai daugelį įmonės valdymo bei darbo su klientais gerinimo metodikų, sukūręs „Derybų ledkalnių"© modelį
  • Valdas Underis
    Konsultantas
    CMC. Sertifikuotas vadybos konsultantas (pagal tarptautinės vadybos konsultantų organizacijos ICMCI standartus), sertifikuotas koučingo supervizorius (pagal ICF standartus), organizacinės psichologijos magistras. Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, koučingo profesionalų asociacijos ICF Lithuania narys. 16 metų veda mokymus ir konsultuoja daugelio sėkmingų įmonių vadovus šiais klausimais:

    Strateginis valdymas ir lyderystė, subalansuotų rodiklių sistemos (BSC) kūrimas, pokyčių valdymas, darbuotojų atranka, vertinimas ir motyvavimas, vidinės komunikacijos valdymas, organizacijos kultūros kūrimas, pardavimo ir pirkimo derybų vedimas, aktyvus pardavimas verslo klientams, sudėtingų darbo su klientais situacijų valdymas, laiko planavimas ir valdymas.

Mūsų mokymų dalyviai

Įmonių vadovai ir darbuotojai iš Lietuvos bei užsienio šalių
12000+
Bendras Mokymų dalyvių skaičius
100+
Mokymuose Dalyvavusių Įmonių skaičius
500+
"Naujų Galimybių Studijos" pravesti treningai
350+
Mokymai, pravesti Kartu su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Biznio mokymo centru
UAB "Naujų Galimybių Studija"
Ekspertinės sritys

Strateginis valdymas
Strateginis planavimas, Veiklos rodiklių sistemos kūrimas, Vidinės komunikacijos valdymas, Organizacijos kultūros kūrimas, Pokyčių valdymas.
Personalo valdymas
Personalo strategijos kūrimas, Darbuotojų paieška ir atranka, Darbuotojų veiklos valdymas, Darbuotojų įsitraukimo didinimas, Socialinio dialogo stiprinimas.
Asmeninio efektyvumo didinimas
Laiko planavimas ir valdymas, Konfliktų ir streso valdymas, Kūrybinis mąstymas ir sprendimų priėmimas, Bendravimo strategijos su DiSC sistema.
Vadovavimas ir lyderystė
Vadovavimo ir motyvavimo įgūdžiai, Koučingas ir supervizija, Metinių pokalbių vedimas, Komandos formavimas, Lyderystės strategijos su DiSC sistema.
Pardavimai ir aptarnavimas
Padavimo metodai ir technikos, Asmeninio pardavimo technika, Pardavimo ir pirkimo derybos, Pardavimas ir aptarnavimas telefonu, Sudėtingų situacijų valdymas darbe su klientais, Pardavimo strategijos su DiSC sistema, Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo įgūdžių lavinimas.
Finansų ir investicijų valdymas
Tinkama personalo valdymo strategija ir politika – svarbi verslo sėkmės sąlyga
Pastaraisiais metais Lietuvos organizacijos skiria vis didesnį dėmesį bei lėšas personalo valdymui: pasitelkiami specialūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai, organizuojami įvairių lygių darbuotojų mokymai, diegiamos modernios personalo vertinimo bei darbo apmokėjimo sistemos, rengiami individualūs darbuotojų veiklos, ugdymo ir karjeros planai, kūriamos darbo sąlygų bei darbuotojų buities gerinimo programos.
Tai rodo, kad dauguma vadovų jau suprato aukštos darbuotojų kompetencijos, motyvacijos, įsipareigojimo organizacijai bei pasitenkinimo darbu svarbą siekiant organizacijos tikslų. O šią svarbą sunku pervertinti, nes šiuolaikinių vadybos ekspertų nuomone, būtent personalas yra sunkiausiai nukopijuojamas konkurencinis veiksnys. Galima gana greitai "pavogti" konkurento verslo idėją, pasistatyti panašią gamyklą, netgi pamėgdžioti ištisą rinkodaros strategiją, tačiau atsidavusios savo kompanijai ir sutelktos tarpusavyje profesionalų komandos sukūrimui prireiks daug daugiau laiko ir pastangų.

Dėl šios priežasties organizacijose atsiranda personalo skyriai, rengiami metiniai personalo valdymo planai, tačiau to neužtenka Norint sukurti būtent rokį personalą, kuris yra būtinas įmonės verslo strategijos įgyvendinimui, kryptingai paversti jį tikru konkurenciniu pranašumu, nepakanka vien tam skirti dideles lėšas – reikia turėti aiškią personalo valdymo strategiją ir personalo politiką.
Deja, moderniojoje vadyboje šios sąvokos atsirado palyginti neseniai - prieš gerą dešimtmetį, todėl Lietuvoje ne tik įmonių vadovai, bet ir personalo valdymo specialistai dažnai nežino, kas tai yra. Personalo valdymo strategija ne tik nusako pagrindines strateginių organizacijos personalo valdymo tikslų pasiekimo kryptis ir kelius, bet ir padeda sukurti ilgalaikius konkurencinius pranašumus.

Svarbiausias reikalavimas personalo valdymo strategijai – ji turi būti suderinta su bendrąja organizacijos verslo strategija. Remiantis sėkmingai dirbančių vakarietiškų verslo kompanijų patyrimu, jau yra sukurta nemažai veiksmingų principų bei metodikų, padedančių priimti labiausiai organizacijos konkuravimo strategiją atinkančius ilgalaikius darbuotojų paieškos, atrankos, išdėstymo organizacijoje, ugdymo, vertinimo, skatinimo bei kaitos valdymo sprendimus. Tai užtikrina, kad personalo valdymui skiriami dideli pinigai bus išleisti ne "dėl paukščiuko", ne "todėl kad ir kiti taip daro", o iš tiesų padės efektyviai sukurti, racionaliai panaudoti ir sėkmingai išsaugoti būtetnt tokį personalą, kokio labiausiai reikia organizacijos veiklos sėkmei ir konkurencinių sugebėjimų stiprinimui.

Personalo politika dažnai yra klaidingai tapatinama su personalo valdymo strategija, tačiau šiame dokumente yra gana detaliai aprašomos ilgalaikės organizacijos vertybės, siekiai ir viltys personalo atžvilgiu bei organizacijos elgesio su darbuotojais principai. Personalo politika ne tik paaiškina organizacijos vadovams ir darbuotojams strateginius personalo valdymo sprendimus ir užtikrina nuoseklų jų įgyvendinimą kasdieniniame valdyme. Ji taip pat apsaugo turimus darbuotojus nuo konkurentų pasiūlymų, padeda pritraukti naujus darbuotojus, gerina santykius tarp darbdavio ir darbuotojų, mažina konfliktus kolektyve ir netgi palaiko palankų visuomenės požiūrį į organizaciją kaip naudingą bei atsakingą bendruomenės narį.

Be abejo, norint parengti teisingą personalo valdymo strategiją ir veiksmingą personalo politiką, neužtenka vien gerų norų, laiko bei pastangų. Reikia turėti specialių šios srities žinių, gerai suprasti strateginio personalo valdymo principus bei įvaldyti praktinius metodus. Dėl šios priežasties kol kas tik pažangiausios arba vakarietiško kapitalo Lietuvos įmonės turi parengusios rašytinius personalo valdymo strategijos ir personalo politikos dokumentus. Antra vertus, kiekvienais metais tokių įmonių skaičius didėja ir tai liudija apie vis stiprėjančią personalo valdymo kultūrą Lietuvoje.


  • Autorius: Valdas Underis
Naujų galimybių studijos konsultantas
Susipažinkime artimiau
Susisiekime, bendraukime ir tobulėkime kartu!
Iškilo klausimų, turite komentarų?
Parašykite mums, užpildydami šią formą:

Jūsų duomenys 100% saugūs.
Jokiomis aplinkybėmis jais nebus dalinamasi su jokia trečiąja šalimi.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website